Fra Tribalwars Wiki DK
Skift til: navigering, søgning

Råstoffer

For at bygge tropper eller bygninger skal der bruges råstoffer. Du får automatisk råstoffer via dine ressourcebygninger (Skovhugger, Lergrav og Jernmine). De laver også råstoffer selvom du ikke er online.

Mængden af råstoffer du får, afgøres af niveauet på dine ressourcebygninger. Det er vigtigt at opgradere sit Lager, så man kan sikre sig, at man ikke mister råstoffer, som der ikke er plads til. Øverst oppe til højre kan du se hvor mange råstoffer der kan være i dit Lager, samt hvor mange der allerede er.

Lager

Tallet til højre viser, hvor mange råstoffer der er plads til. Hvis der f.eks. står 1000 så kan der være 1000 ler, 1000 træ og 1000 jern. Tallet til venstre viser hvor mange råstoffer der er på Lageret lige nu.

Første Skridt

I begyndelsen har du oftest brug for én ting: Råstoffer. Skovhugger skaffer træ, Lergrav skaffer ler og Jernmine skaffer jern. Jo mere du udvider disse bygninger, desto mere producerer de. I de første par dage anbefales det at koncentrere sig om råstof produktionen.

Efter du har sikret dig en god grundindtægt af råstoffer kan du begynde at bygge tropper og handle. I Kaserne (kræver Hovedbygning trin 3) kan du starte med at bygge Spydkæmper. Spydkæmpere giver dig en smule beskyttelse imod mulige angribere, som muligvis vil plyndre dine råstoffer. De er ikke særligt gode angrebstropper, men de er brugbare til at plyndre små og ubeskyttede landsbyer for at tage deres råstoffer.

I tillæg til at rekruttere tropper, så er der også andre måder at beskytte din landsby og forsvare dine råstoffer tidligt i spillet. En måde at beskytte dine råstoffer er ved at bygge dit gemmested. Jo større et gemmested jo flere råstoffer er sikret imod angriberne. En anden forebyggende foranstaltning er at bygge din Mur (Kræver Kaserne trin 1). Jo højere din mur er jo stærkere er din Landsbys grundforsvar. Dette betyder at dine fjender lider store tab når de angriber landsbyer med højere trin I mur.

Hvis du mener at du har overskuds råstoffer, så kan det være at du skal overveje at bygge en Markedsplads (Kræver Hovedbygning trin 3 og Lager trin 2). I markedet kan du se hvad dine naboer tilbyder og handle de råstoffer væk du ikke ønsker at have. Du kan også lave dine egne tilbud.

Du bør også prøve at finde en god stammen som du kan komme med i. Det er jo altid nemmere af kæmpe i en gruppe frem for alene. Det er også en måde at møde nogle erfarende spillere på.

Sen Start

Hvis du er startet i en Verden, som har været i gang i længere tid, kan det anbefales at man ændrer sin strategi lidt. Det er selvfølgelig stadigvæk vigtigt, at få en god råstof produktion op og køre, så man hurtigere kan udvide sin landsby. Men du er nød til hurtigt at komme i gang med at sikre din landsby. Det er derfor en god ide, at få din Mur og Gemmested bygget godt op. Det er også en god ide, at komme i gang med at bygge tropper. En god ide er så, at komme i gang med at plyndre dine naboer, så du hurtigere kan få mange råstoffer til at bygge dig stærk for.

Nu vil vi vise dig, hvad den største forskel er på en normal opstart:

Du må ikke begå den fejl, at fokusere for meget på at skabe din første Adelsmand. Det kan lyde logisk, at forsøge og få en anden landsby så hurtig som muligt, men det vil ikke hjælpe dig, hvis ikke du kan forsvare dine landsbyer. Hvis du kun koncentrerer dig om Adelsmanden, vil du blive et let mål. Større spillere vil elske at have en landsby, der allerede er klar til at producere en Adelsmand. Når en anden spiller opdager dette, og sender sine angreb, så er løbet som regel allerede kørt.

Den eneste strategi imod dette er en defensiv strategi. Til dette skal der bygges masser af Sværd- og Spydkæmpere. Hvis du laver nok tropper vil du blive et dyrt mål. De fleste vil så forsøge at finde et lettere mål. Moralen hjælper dig også, hvis du bliver angrebet af en større spiller. En meget stor spiller mister op til 70% af hans styrke i et angreb på grund af moralen.

At sikre sin egen by tager selvfølgelig lang tid, men det lønner sig i sidste ende. Du vil altid få brug for dine defensive tropper senere i spillet. Når du har fået bygget dig et godt forsvar (noget der ligner 1200 Sværd og 1200 Spyd), kan du begynde at tænke på at få en Adelsmand.

Du vil sandsynligvis kunne se, hvor værdifuld denne taktik er, ved at se på dine naboers landsbyer...

Landsbyoversigt

Landsbyoversigten giver dig en masse information om din by. Du kan se, hvad trin dine bygninger er i, råstof produktionen, dine tropper samt deres bevægelser.

Du kan skifte imellem klassisk og grafisk udseende. Det klassiske har sine fordele, hvis du sidder ved en langsom internet forbindelse. Hvis du har en Plus Konto, vil der blive tilføjet en masse ekstra informationer, såsom hvornår dit lager vil være fyldt, hvornår din stald, kaserne eller værksted er færdig med at bygge tropper, samt hvornår du kan sætte en ny bygning i gang med at bygge.

Landsbyoversigt

Bygningerne skifter udseende efterhånden som de bliver opgraderet. Her kan du se hvornår en bygning skifter udseende:

Bygning Niveau for udseende nummer to Niveau for udseende nummer tre
Hovedbygning

Kaserne
Stald
Værksted
Akademi
Smed
Forsamlingsplads
Statue
Markedsplads
Skovhugger
Lergrav
Jernmine
Farm
Lager
Gemmested
Mur

5

5
5
5
x
5
x
x
5
10
10
10
10
10
x
5

15

20
10
10
x
15
x
x
20
20
20
20
20
20
x
15

Skift landsbynavn

Du kan skifte navnet på din landsby. Inde i din Hovedbygning, nederst til venstre under alle bygningerne, kan du se hvad byen hedder nu. Her kan du ændre og gemme det nye navn.

Ændre Landsbynavn

Byg Bygninger

Hvis du ønsker at konstruere en bygning, skal du gå til byens Hovedbygning og trykke "udvidelse til trin X". Du skal have det nødvendige træ, ler og jern. Mængden afhænger af, hvilken bygning det er og hvilket trin den skal op til. Jo større bygningen er, desto flere råstoffer skal du bruge.

Derudover kræver nogle bygninger, at du skal udvide andre bygninger. F.eks. kan du kun bygge Markedet efter du har konstrueret Lageret til et bestemt trin. I Hovedbygningen kan du se disse krav, såvel som råstofferne. Du kan finde mere om dette i Bygninger

Rekrutter Enheder

Du kan uddanne dine første enheder i Kasernen. For at bygge en Kaserne kræver det at din Hovedbygning er i trin 3. I starten kan du kun bygge Spydkæmpere. For at kunne bygge andre slags tropper, kræver det nogle andre bygninger (såsom en Smed, Stald eller Værksted). I Enhedsoversigt finder du en kort beskrivelse af, hvilke betingelser en enhed kræver, samt hvilke egenskaber den har.

For at rekruttere tropper skal du først klikke på din kaserne.
Så skal du bare skrive det ønskede antal tropper og klikke rekrutter.