Skift til: navigering, søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 12. okt 2010, 16:14Storm diskussion bidrag 1.729 bytes +1.729 Bytes Oprettede siden med 'I begyndelsen har du oftest brug for én ting: Råstoffer. Skovhuggeren skaffer træ, lergraven skaffer ler og jernminen skaffer jern. Jo mere du udvider disse bygninger, desto...'